JOB

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถติดต่อสมัครกับสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรง ตามทีอยู่ข้างล่าง
ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โทร. : 052-010488
Email : [email protected]

มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
179 หมู่ 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

--------

Scroll Up