ทำอย่างไร? เมื่อกฎหมายไม่ข้ามพรมแดน

จากรายงานวิจัย เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสาฯ (https://fenr2016.org/home/เอกสารเผยแพร่งานวิจัย)
ได้วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจากโครงการขนาดใหญ่ของไทย
ถูกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจึงได้มีข้อเสนอจากทีมวิจัยด้านกฎหมาย
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

--------

Scroll Up