Kanokphorn Chanphloi

ทำอย่างไร? เมื่อกฎหมายไม่ข้ามพรมแดน

จากรายงานวิจัย เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสาฯ  https://fenr2016.org/home/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%8A/ ได้วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจากโครงการขนาดใหญ่ของไทย ถูกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดน จึงได้มีข้อเสนอจากทีมวิจัยด้านกฎหมาย… Read More

ทำอย่างไร? เมื่อกฎหมายไม่ข้ามพรมแดน

จากรายงานวิจัย เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสาฯ (https://fenr2016.org/home/เอกสารเผยแพร่งานวิจัย) ได้วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจากโครงการขนาดใหญ่ของไทย ถูกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจึงได้มีข้อเสนอจากทีมวิจัยด้านกฎหมาย… Read More

ความหายนะจากโครงการพัฒนาข้ามชาติ…ใครรับผิดชอบ?

โดย ดอกหญ้าสาละวิน ประเทศไทยเป็นที่ก้าวหน้าเรื่องการเคารพเสียงประชาชนด้านการดำเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่จะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment… Read More

1 2
Scroll Up