สาละวิน สายน้ำแห่งชีวิต ตอน ชุมชนริมน้ำสาละวินคือแหล่งพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหาร

สุวัต ษมาจิตโอบอ้อม เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน พื้นที่ชุมชนริมน้ำสาละวินเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตอาหารที่ให้ความมั่นคง เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรดิน-น้ำ-ป่า… Read More

Kanokphorn Chanphloi

22/11/2019

สาละวิน สายน้ำแห่งชีวิต: ดอกสาละวิน

สุวัต ษมาจิตโอบอ้อม เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสาละวิน ดอกสาละวินคาดว่าคงมีมานานแล้วด้วยเหตุที่ชาวบ้านไม่ได้สังเกตและใส่ใจกับดอกไม้ชนิดนี้ ที่พบครั้งแรกเมื่อปี… Read More

Kanokphorn Chanphloi

06/11/2019
1 2 3
Message us