รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุด
คือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย) research_cmu_fenr_posting (ไทย)
- บทคัดย่อ (English) research cmu fenr posting_(Eng)
ลิขสิทธิ์; ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

--------

Message us