ข่าว

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุด คือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม… Read More

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อม

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถติดต่อสมัครกับสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรง ตามทีอยู่ข้างล่าง ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์… Read More

Scroll Up