รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุด คือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม… Read More

System

05/10/2018
Scroll Up