News

A case study of Hongsa Coal project

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน… Read More

JOB

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อสมัครกับสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรง ตามทีอยู่ข้างล่าง ในเวลาทำการ… Read More

Scroll Up