งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุด
คือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร
.
บทคัดย่อ (ไทย) research_cmu_fenr_posting (ไทย)
บทคัดย่อ (English) research cmu fenr posting_(Eng)
ลิขสิทธิ์; ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Message us