ทำอย่างไร? เมื่อกฎหมายไม่ข้ามพรมแดน

จากรายงานวิจัย เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสาฯ (https://fenr2016.org/home/เอกสารเผยแพร่งานวิจัย) ได้วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษจากโครงการขนาดใหญ่ของไทย ถูกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจึงได้มีข้อเสนอจากทีมวิจัยด้านกฎหมาย… Read More

Kanokphorn Chanphloi

19/11/2018
Scroll Up