ความหายนะจากโครงการพัฒนาข้ามชาติ…ใครรับผิดชอบ?

โดย ดอกหญ้าสาละวิน ประเทศไทยเป็นที่ก้าวหน้าเรื่องการเคารพเสียงประชาชนด้านการดำเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่จะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment… Read More

Kanokphorn Chanphloi

09/10/2018
Scroll Up